Reglement

Bekijk onze tarieven, contracten, privacyreglement, klachtenreglement en wegblijf tarief.

Fysio Alblasserdam fysiotherapie

Samenwerkingen met Zorgverzekeraars 2024 – Fysio-Alblasserdam

Bij Fysio-Alblasserdam, met trots een nevenvestiging van Fysio Barendrecht, zijn we verheugd te kunnen aankondigen dat we voor het jaar 2024 overeenkomsten hebben met alle zorgverzekeraars in Nederland. Het is belangrijk op te merken dat, hoewel wij een integraal onderdeel zijn van de Fysio Barendrecht-familie, de naam ‘Fysio-Alblasserdam’ niet altijd direct zichtbaar kan zijn op de lijsten van erkende aanbieders bij elke zorgverzekeraar. Echter, wij verzekeren u dat, zolang de behandelingen binnen uw verzekeringspakket vallen, deze volledig gedekt en declareerbaar zijn bij ons.

Voor 2024 hebben we contracten gesloten met de volgende zorgverzekeraars:

 • DSW Groep, inclusief Stad Holland, InTwente, ASR, De Amersfoortse, en Ditzo
 • ONVZ, met daaronder PNO Zorg en VvAA
 • MENZIS Groep, waaronder Anderzorg, PMA, Azivo, en Hema vallen
 • ACHMEA Groep, inclusief Zilveren Kruis, FBTO, Avéro, Interpolis, Prolife, Kiemer, OZF, ZieZo, Ik! en YouCare.nu
 • VGZ Groep, met VGZ, Univé, Zekur.nl, Bewuzt, IZZ, IZA, UMC, De Goudse, United Consumers, Iza Cura, en IAK
 • Caresq, inclusief Promovendum, National Academic, Besured, en Aevitae
 • De Friesland
 • Zorg en Zekerheid + Eno, waaronder Salland, Hollandzorg, en Zorgdirect vallen
 • CZ Groep, inclusief CZdirect.nl, OHRA, en Delta Lloyd (nu onderdeel van Nationale Nederlanden)
 • JUST

Wij begrijpen dat de informatie omtrent zorgverzekeringen en dekkingen verwarrend kan zijn. Daarom moedigen we u aan contact met ons op te nemen bij eventuele vragen of onduidelijkheden over de dekking van uw fysiotherapiebehandelingen. Ons deskundige team staat klaar om u te adviseren en te ondersteunen, zodat u optimaal gebruik kunt maken van uw verzekeringsvoordelen.

 
 

Privacybeleid van Fysio-Alblasserdam

Verantwoordelijkheid voor de Verwerking van Gegevens Fysio-Alblasserdam, gevestigd op Ohmweg 5, 2952 BD Alblasserdam, is de verwerkingsverantwoordelijke volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Categorieën van Persoonsgegevens die Worden Verwerkt Bij Fysio-Alblasserdam verwerken we de volgende persoonsgegevens: naam, geslacht, geboortedatum en -plaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, medische informatie, en Burgerservicenummer (BSN).

Doelstellingen en Juridische Basis voor de Verwerking Uw persoonsgegevens worden om de volgende redenen verwerkt:

 • Voor de afhandeling van uw betalingen, gebaseerd op de uitvoering van een contract.
 • Om communicatie mogelijk te maken, gestoeld op een legitiem belang.
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten, eveneens gebaseerd op een legitiem belang.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, een wettelijke basis.

Uw Rechten U heeft diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder het recht op inzage, correctie, verwijdering, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of uw toestemming intrekken. Voor dergelijke verzoeken kunt u contact opnemen via info@fysio-alblasserdam.nl.

Bescherming van Persoonsgegevens Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen, waaronder encryptie, toegangscontrole en regelmatige beveiligingsaudits, om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

Procedure bij Datalekken In het geval van een datalek zullen wij onmiddellijk maatregelen treffen om de gevolgen te beperken en zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en, indien van toepassing, aan de getroffen personen.

Data Protection Officer Voor vragen omtrent uw privacy en de verwerking van uw gegevens, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer via [e-mailadres DPO], waarbij u dient het juiste e-mailadres van de DPO in te vullen.

Cookiebeleid Ons gebruik van cookies is beperkt tot functionele, analytische en technische cookies om onze website optimaal te laten functioneren. U kunt uw cookievoorkeuren aanpassen via de instellingen van uw internetbrowser.

Klachten Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze aangepaste versie van uw privacybeleid bevat nu het specifieke adres van Fysio-Alblasserdam, en ik heb suggesties voor verbeteringen doorgevoerd, zoals het duidelijk vermelden van het contactpunt voor privacyvragen (de Data Protection Officer), waarbij aangegeven wordt dat het specifieke e-mailadres nog ingevuld moet worden. Zorg ervoor dat u het juiste e-mailadres voor de DPO invoegt waar aangegeven.

 
 
 1. Reguliere Zitting Fysiotherapie

  • Duur: 30 minuten
  • Tarief: € 44,95
 2. Screening, Intake en Onderzoek Fysiotherapie

  • Duur: 30 minuten
  • Tarief: € 59,95
 3. Manuele Zitting Fysiotherapie

  • Duur: 30 minuten
  • Tarief: € 59,95
 4. Rapportage Medisch Letsel

  • Tarief: € 125,00
 5. Niet Nagekomen Afspraak

  • Tarief: 100% van de afspraakprijs
 6. Eenmalig Fysiotherapeutisch Onderzoek

  • Duur: 45 minuten
  • Tarief: € 87,50
 7. Eenmalig Fysiotherapeutisch Onderzoek aan Huis

  • Duur: 60 minuten
  • Tarief: € 105,00
 8. Lange Zitting voor Patiënten met Complex Zorgvraag

  • Duur: 60 minuten
  • Tarief: € 94,95
 9. Lange Zitting voor Patiënten met Complex Zorgvraag aan Huis

  • Duur: 60 minuten
  • Tarief: € 105,00
 10. Reguliere Zitting Fysiotherapie aan Huis

  • Duur: 60 minuten
  • Tarief: € 79,95
 11. Screening, Intake en Onderzoek aan Huis

  • Duur: 60 minuten
  • Tarief: € 94,95
 12. Intake en Onderzoek na Verwijzing

  • Duur: 30 minuten
  • Tarief: € 59,95
 13. Intake en Onderzoek na Verwijzing aan Huis

  • Duur: 60 minuten
  • Tarief: € 94,95
 

No-show Tarief voor Gemiste Afspraken bij Fysio-Alblasserdam

Bij Fysio-Alblasserdam is het ons doel om onze agenda zo effectief mogelijk in te richten, zodat we elke patiënt de benodigde zorg kunnen verlenen. Wij verzoeken daarom alle patiënten om afspraken uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen of te verzetten.

Indien een afspraak niet wordt nageleefd of binnen 24 uur voor de afspraak wordt geannuleerd, zijn we helaas verplicht een no-show tarief te hanteren. Dit tarief komt overeen met de kosten van de geplande behandeling. Deze kosten zijn voor rekening van de patiënt.

We vragen u om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele veranderingen in uw planning. Dit stelt ons in staat om onze zorgverlening efficiënt te blijven organiseren voor iedereen.

 
 
 

Thuisbehandelingen door Fysio-Alblasserdam

Fysio-Alblasserdam erkent dat bepaalde aandoeningen het lastig maken om naar onze kliniek te reizen. Om deze reden hebben wij een thuisbehandelingsservice ontwikkeld. Deze service is speciaal ontworpen voor cliënten die vanwege hun fysieke gesteldheid niet in staat zijn naar ons toe te komen.

Onze fysiotherapeuten komen naar een locatie van uw keuze, waardoor u de reistijd en -moeite bespaart. Dit maakt het mogelijk voor u om zich te concentreren op uw herstel en het verbeteren van uw bewegingsvrijheid in het comfort van uw eigen omgeving.

Een doorverwijzing van een arts of specialist is nodig voor het inplannen van een thuisbehandeling. Wij adviseren u om contact op te nemen met uw zorgprofessional voor de vereiste verwijzing, waarna u eenvoudig een afspraak met ons kunt regelen.

 
 
 

Klachtenprocedure van Fysio-Alblasserdam

Bij Fysio-Alblasserdam zetten we ons volledig in voor uw tevredenheid en streven we ernaar om aan al uw verwachtingen te voldoen. Mocht er onverhoopt toch iets niet naar wens zijn, dan waarderen we het zeer als u ons dit laat weten. Uw feedback is cruciaal voor ons om mogelijke ontevredenheid te adresseren en onze service voortdurend te verbeteren.

Hoe u een Klacht Kunt Indienen

 • Begin met het bespreken van uw klacht direct met de desbetreffende fysiotherapeut. Een directe dialoog kan vaak al leiden tot een snelle en passende oplossing.
 • Indien het directe overleg niet leidt tot een oplossing of indien u de voorkeur geeft uw klacht extern aan te kaarten, staat onze vertrouwenspersoon voor u klaar. U kunt uw klacht indienen via e-mail naar info@fysio-alblasserdam.nl. Vermeld hierbij s.v.p.:
  • Uw naam en contactgegevens.
  • Een heldere omschrijving van de klacht.
  • De naam van de betrokken fysiotherapeut, indien toepasbaar.
  • Uw gewenste uitkomst of oplossing.

Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk en met de grootste zorg behandeld. Na het indienen ontvangt u een bevestiging van ontvangst. Wij houden u vervolgens op de hoogte van zowel de voortgang als de afhandeling van uw klacht.

Procedure voor Tijdige Indiening en Afhandeling

 • We raden u aan uw klacht zo snel mogelijk bij ons kenbaar te maken, zodat we direct kunnen werken aan een oplossing.
 • Fysio-Alblasserdam streeft ernaar om klachten binnen een termijn van zes weken na ontvangst af te handelen naar uw tevredenheid.
 • Een dossier van alle ontvangen klachten en de ondernomen acties wordt zorgvuldig bijgehouden.

Stap naar de Klachtencommissie Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop uw klacht door ons is behandeld, dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

 
 
 
 

Meer weten over Fysio Alblasserdam?

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag: 8:00-18:30 uur (Telefonisch bereikbaar van 08:00 - 16:00)
Avonden en weekenddagen: op afspraak

Contactgegevens

Ohmweg 5, 2952 BD Alblasserdam
Telefoon:0180849257
Email: info@fysio-alblasserdam.nl

Beginnen met chatten
Hallo, hoe kan ik je van dienst zijn? Direct een medewerker nodig? Bel 0180849257